top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraJiří George Dvořák

Představení našeho prvního autora

Aktualizováno: 9. 5. 2021

Jmenuji se Jirka Dvořák, a jako fyzická osoba neoplývám vůbec žádným vyjímečným talentem absolutně v ničem. A přestože jsem absolutně průměrný člověk, dokázal jsem se v životě dostat do různých prostředí a odvětví, díky tomu, že jsem ke každé oblasti svého působení přistoupil jako k listu bílého papíru a sám jsem se v každé oblasti vše naučil tak, abych v daném oboru byl pro své okolí přínosem a obohacením.


Posledních 30 let se věnuji IT, a to jak z pohledu učením se nových technologií, designování aplikací a občasného programování, tak hlavně mezinárodnímu obchodu. 20 let jsem pracoval v nadnárodních firmách, kde jsem měl na starost prodej ve světě, což mi umožnilo získat ohromné množství zkušeností, co se vyjednávání, kultur a lidské psychologie týče.


Posledních 10 let se též zabývám produkcí různých audio-vizuálních materiálů s cílem komunikovat určitou myšlenku či záměr. To vedlo od režírování videí, po naučení se natáčet videa, stříhat videa, dále se naučit zpracovávat grafiku ve všech různých softwarech. Díky této oblasti jsem získal spousty zkušeností ze světa komunikace, marketingu, obchodu a PR, které jsem následně přetavil v jasně formulovaný systém vedoucí k efektivní komunikační strategii.


Posledních 20 let se též věnuji politice. Byl jsem aktivním členem ODS na

Praze 4, následně zastupitelem na Praze 4. Bohužel, můj přístup k politice a životu vedl k tomu, že jsem v roce 2008 odevzdal svůj zastupitelský mandát a vystoupil jsem z ODS. Od roku 2008 se věnuji realizaci politických kampaní a pracoval jsem též, jako poradce různých ministrů a starostů.


Měl jsem tu čest, spolupracovat s Úřadem vlády České republiky. Měl jsem tu čest, být oficiálním zástupcem České republiky při oficiálním jednání se zástupcem cizího státu. Měl jsem tu čest, vystoupit oficiálně na půdě Poslanecké sněmovny České republiky, abych představil svoji politickou iniciativu Plán pro ČR.


Jak jsem se již zmínil, ke všem výše uvedeným oblastem jsem vždy přistupoval bez předsudků a ohledem na okolím doporučované postupy, a vždy jsem preferoval vlastní závěry na základě mých vlastních poznatků, které jsem si ještě navíc vždy pro jistotu otestoval v praxi.


A právě poslední dva roky mě přivedli k další důležité oblasti našich životů, a tím je zdraví, a na něj samozřejmě napojené stravování. Tuto oblast přivedlo do mého života něco, co se stalo v srpnu 2019. Držel jsem svoji první hladovku. Tedy pil jsem pouze vodu a nejedl žádné jídlo. Tuto první hladovku jsem držel 50 dnů a doslova, bez nadsázky, mi tato hladovka změnila život.


Od té doby mám za sebou již 4 hladovky, kde každá trvala 40+ dní.


K hladovce nyní nepřistupuji k jako nějakému detoxu nebo zábavě. Vytvořil jsem si a dále vytvářím systém, který při aplikaci během hladovky zvyšuje efektivitu hladovky v oblasti práce s myslí a mozkem. Toto v mém životě vedlo, vede a určitě i nadále povede k tomu, že každá hladovka můj běžný reálný život vždy posune o kus dál.


Při ukončení své třetí hladovky v roce 2020 jsem se rozhodl, že část svého systému a poznatků sepíši do krátké publikace, kterou jsem nazval Entrypoint Hladovka – Evoluční nástroj k trvale udržitelnému zdraví.


Publikace má několik atypických rysů.


Publikace se dá samozřejmě číst od začátku do konce, ale zároveň je rozdělena do šesti tématických bloků, kde každý blok se dá číst sám, ale zároveň každý blok doplňuje ostatní bloky. Tyto bloky jsou barevně odlišeny a jsou symbolizovány ve znaku knihy. Každý blok má též v úvodu vizuálně znázorněno, jak hlavní myšlenky v bloku na sebe navazují.


Další komunikační úrovní publikace je, že obsahuje u zajímavých témat odkazy na videa na mém FB profilu, které dané téma dále rozebírají, a též obsahují odkazy na externí informační zdroje. Čtenáři se tak otevírá cesta k obšírnému zdroji informací.


Na publikaci se z výše uvedených důvodů dá hledět jako na průvodce do obřího světa informací o hladovění, stravování a zdraví. Tyto informace jsou tam venku ve světě a samozřejmě kdybyste je hledali, tak je najdete, ale místo toho zde máte možnost, že jsem tyto informace prošel a vyselektoval ty relevantní. Ty relevantní jsem během dvou let zveřejňoval u sebe na FB. Následně jsem vybral ty nejpodstatnější a shrnul je v publikaci tak, abyste po přečtení 60ti stran měli vše v hlavě a nemuseli ztrácet čas vyhledáváním.


Samozřejmě vše výše uvedené se hezky čte, ale otázkou zůstává, zdali vlastní obsah a zpracování čtenáře osloví, protože pokud ne, tak nemá smysl, abych dál pokračoval ve své publikační činnosti, ale pokud ano, chtěl bych publikaci Entrypoint Hladovka rozepsat do standardní knihy, která by obsahovala tyto hlavní pasáže:


Filozofie Entrypoint – Principy podle kterých se dá úspěšně žít v reáliích

21. Století.


Entrypoint Hladovka – Evoluční nástroj k trvale udržitelnému zdraví.


Entrypoint v praxis – Jak Entrypoint využívám v pracovním prostředí -

v obchodování, vyjednávání, při pohovorech, v korporátu, v osobním životě, v politice.


Více o mně na www.jirigeorgedvorak.eu
178 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page