Vyhledat
  • J. K. Grundzová

Presumpce viny

Vznik a dar života je bezesporu největším zázrakem, ale již od samého počátku jej provází stigma v podobě prvotního hříchu. Tento stav může být hodně diskutabilní, avšak většina si uvědomuje jeho hlavní příčinu, a tou je zakázané ovoce Stvořitelem pří zrodu prvních rodičů Adama a Evy.


Mnozí z nás si mohou klást otázku, co vedlo Stvořitele k podobnému omezení a následnému nepřiměřenému trestu. Byla to snad demonstrace moci, anebo jen predikce chování dalších nově zrozených, budoucích jedinců?


Lidstvo dostalo do vínku dar myslet, a ruku v ruce by mělo mít právo svobodně rozhodovat o své životní pouti. Přicházíme sice na tento svět bez návodu, ale zároveň s historickou rekomandaci co je dobré a co nepřípustné.


Na každého z nás během života působí různé vlivy, okolností, nástrahy, a to vše má moc formovat naší osobnost. Jsme vystavení zkouškám, ze kterých můžeme vyjít vítězně, anebo sklouzneme do "temnoty" nejrůznějších podob. Právě tato druhá varianta většinou označovaná jako hřích, nesprávně vyhodnocená a interpretovaná, může některým jedincům ztížit další fungovaní a plnohodnotný život.


Odlišným hodnotám bychom se vzpírat neměli, a hlavně bychom je neměli odsuzovat. Je potřeba ctít i to, že činy některých jedinců, které se nám mohou jevit jako nepřijatelné, jsou věcí jen jejich svědomí, genetického předurčení, a bez znalostí příčin nežalovatelné a nehodné jakéhokoliv soudu.

Právem každého by měla být obhajoba sebe sama, dostatek prostoru pro zdůvodnění toho či onoho údajného počínání, a možností přehodnocení každého skutku. Tomu se říká druhá šance, anebo zmírnění pohledu na neznámo, což je něco co nejsme schopni pochopit natož vstřebat.


Jen mi s touto souvislostí a skutečností, jaksi nekoresponduje údajný prvotní hřích nevinného novorozeněte. Dítě by nemělo nikdy nést následky za činy svých předků, a ani za biologické informace předané mu v okamžiku jeho zplození.


A tak mám takový pocit a naději, že i s tím obrovským odstupem času Stvořitel to může vidět stejně, anebo již přehodnotil svůj ukvapený rozsudek nad prvními rodiči, za porušení zdánlivě banálního pravidla v podobě zakázaného ovoce.


Jen v nás lidech pořád přetrvává tendence bez přímých důkazů něco soudit, nesmyslně obviňovat, trvat na zakořeněných, tradičních způsobech chování, a vidět vše černě co vybočuje z "normálu". Pro mnohé z nás je někdy těžké ztotožnit se s něčím, co je nám cizí, a přijmout realitu zcela bez předsudků.

Snad jednou si všichni uvědomíme, že vše odlišné co se nám může jevit jako hřích, v samotné podstatě hříchem nikdy nebylo a není.


Po tomto zjištění, zbavme svou mysl této zátěže a nenechme se vtáhnout do role inkvizitora, jelikož takový postoj je v mnoha případech kontraproduktivní - a v konečném důsledku velmi nešťastný.

59 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše